Pomysły na szkolnictwo

Osoby odpowiedzialne bezpośrednio za edukację powinny przede wszystkim zwrócić uwagę na kierunek w jakim ono się rozwija. Muszą więc one nie tylko być na bieżąco, ale i poniekąd wyprzedzać pewne tendencje. Wymagane od nich jest to, by w tym czasie miały pomysły na szkolnictwo, jakie w pewnym sensie będą się wyróżniać pośród wielu innych. Na przykład, czymś nie do pomyślenia jest to, by kopiować stare pomysły co do jakich wiadomo, że się nie sprawdziły. Niezależnie od tego, czy ktoś jest odpowiedzialny za szkolnictwo na poziomie mikro, a więc lokalnie, czy też na bardziej ogólnym poziomie makro – musi wykazać się maksymalnym profesjonalizmem. Tylko na takiej podstawie można wróżyć dobrą przyszłość dla polskiego szkolnictwa oraz edukacji jako takiej. Warto pomysły dopasować do aktualnych społecznych realiów oraz pod typ szkoły, w jakiej mają one zostać wprowadzone. Wszystko musi być tak zindywidualizowane, jak tylko jest to możliwe. Nie należy o tym zapominać, mając odpowiedzialne funkcje.

Coraz młodsze dzieci uczęszczają do szkół

Dzieci w coraz młodszym wieku wysyła się do szkoły. Wcześniej było tak jedynie w przypadku wybitnie inteligentnych maluchów, które w jakiś sposób wyróżniały się na tle rówieśników. Tymczasem, w tej chwili należy nadmienić, że rodzice wysyłają do szkoły nie tylko sześciolatków, ale i pięciolatków. Oczywiście, jest to kwestia kontrowersyjna, ponieważ nie zawsze wiadomo, czy dane dziecko mimo rozwoju intelektualnego nadaje się do tego, żeby pod względem społecznym pójść już do szkoły. Dlatego każdy rodzic, zanim zdecyduje się na to, by młodsze dziecko wysłać do szkoły, powinien decyzję taką podjąć bardzo rozsądnie. Należy mieć świadomość tego, że może mieć to wpływ na dalszy rozwój malucha. Dobro przyszłego ucznia musi być zawsze na pierwszym miejscu. Te dzieci, które są w młodszym wieku powinny więc zostać poddane konsultacji psychologiczno – pedagogicznej zanim rodzice zdecydują, iż mogą one już zasiąść w ławie szkolnej. Od tego decyzja ta powinna zależeć najbardziej. Jest to niepodważalne.

Zmieniające się przepisy związane z oświatą

Komuś, kto nie jest zainteresowany tematyką edukacji w Polsce może wydawać się, że przepisy związane z oświatą nie zmieniają się zbyt często. Jednak jest zupełnie inaczej. O wielu zmianach przeciętni obywatele nie są informowani, ale raz na jakiś czas pojawiają się nawet i znaczące nowelizacje przepisów prawnych związanych z edukacją. Jest to wyraźnie widoczne na przykład wtedy, kiedy zmiany te da się zaobserwować w praktyce. I dotyczy to każdego typu szkół. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że przepisy takie wpływają na wzrost poziomu polskiej edukacji. Nawet bowiem, jeśli jakaś ustawa nie jest dokładnie przemyślana to zazwyczaj można oczekiwać tego, iż wszystko w krótkim czasie zostanie doprowadzone na właściwe tory. Dlatego, jeżeli ktoś nie orientuje się na bieżąco w tym, jak funkcjonuje polskie szkolnictwo to nie powinien wydawać pochopnych wniosków. Jego kondycja jest bowiem zadowalająca. Nie jest w takim razie dziwne, że wiele ustaw edukacyjnych jest wręcz wzorem dla innych krajów.

Inwestycje w edukację

Coraz więcej w Naszym kraju mówi się na temat inwestycji w edukację. Mają one obejmować zarówno inwestycje długoterminowe, jak i te związane z bieżącymi kwestiami, wymagające zasobów gotówki. Dlatego nie da się ukryć, że o ile wcześniej oświata była finansowana wyłącznie z państwowych pieniędzy tak w tej chwili więcej w tym zakresie zależy od inwestorów prywatnych. Szczególnie zaś dotyczy to właśnie placówek prywatnych. Można jeszcze wskazać na to, że same te inwestycje wpływają na to, iż polska edukacja prezentuje się jako bardziej wyspecjalizowana. Jest to nota bene oczywiste – na im więcej bowiem można sobie pozwolić to tym lepsze są rezultaty. Odbija się to nie tylko na renomie placówek, ale i na tym, że poziom kształcenia jest większy. W najbliższych latach można spodziewać się tego, że inwestycje, jeśli chodzi o edukację będą jeszcze większe. Tymczasem, w tym momencie już tak wiele się zmieniło, iż w Europie jesteśmy na jednym z lepszych miejsc. To ważne, gdyż wskazuje na progres.

Potrzebne reformy szkolnictwa

Od jakiegoś czasu można już usłyszeć o tym, że reformy szkolnictwa są niezbędne i że należy je jak najszybciej przeprowadzić. Dlatego nie dziwi nikogo, że wraz z nastaniem nowego roku szkolnego temat ten został na nowo podjęty. Osoby, które się tym interesują doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jedynie w ten sposób będą miały szansę w jakiś sposób wpłynąć na kondycję polskiego szkolnictwa. Niestety, praktyka pokazuje, że tego typu reformy wymagają długiego wdrażania. Szczególnie, jeśli rezultaty mają być spektakularne. Ministerstwo Edukacji w tym roku bardziej niż w ubiegłym zwraca na to uwagę, także należy spodziewać się, że faktycznie zmiany jakie nadejdą będą korzystne. Co więcej, muszą one odnosić się do podstaw. Kilka ostatnich lat pokazało, że jest to wprost wymagane. Jeżeli więc zmiany w praktyce będą wyglądać dokładnie tak, jak jest to przewidywane to można się spodziewać, że wszystko wyjdzie doskonale. Polska oświata może mieć większy poziom i warto o to już teraz zadbać.

Czy po gimnazjum na pewno do liceum

Dziecko zaczyna naukę w szkole podstawowej, bardzo szybko przychodzi gimnazjum i przychodzi ta chwila, że dziecko musi podjąć decyzję co do dalszego kształcenia i jest to bardzo ważna decyzja, albowiem od tego zależy dalsze życie. Zły wybór szkoły może przysporzyć w przyszłości kłopotów, kiedy jako dziecko jako dorosły człowiek będzie musiał pracować w zawodzie, którego nie lubi. Czasami lepiej zamiast do liceum iść do technikum samochodowego, jeżeli na przykład dziecko pasjonuje się samochodami lub nauczyć się zawodu fryzjerki niż być nieszczęśliwym księgowym. Na prawdę można mieć bardzo dobry zawód, który sprawiać biedzie przyjemność a nie jest uzależniony od ukończenia studiów wyższych. Bowiem rzemieślnicy mają dużo większe szanse na to, aby wykonywać swój zawód a nie zasilać zastępy bezrobotnych. Liceum powinny wybierać osoby, które chcą dalej się kształcić na studiach wyższych, ponieważ liceum nie daje żadnego zawodu i jeżeli absolwent liceum nie chce iść na studia, po ukończeniu liceum, aby zdobyć jakiekolwiek kwalifikacje zawodowe trzeba ukończyć szkołę policealna bądź też dokształcać się na kursach zawodowych.

Uniwersytety Trzeciego Wieku sposobem na aktywizację

Żyjemy w czasach kiedy społeczeństwa zwłaszcza w krajach europejskich się starzeją. Przybywa ciągle ludzi w wieku poprodukcyjnym. W naszym kraju już około trzynastu procent naszego społeczeństwa to osoby starsze. To pokolenie w większości najwięcej straciło ze względu na brak możliwości edukacyjnych, bardzo często były to powody ekonomiczne, lecz również innych. Wśród bardzo wielu z nich nie zostały zaspokojone potrzeby samokształcenia i poszerzania wiedzy. Ludzie lubią się czuć potrzebni i być chętnie widzianym w jakieś części społeczeństwa. Powstanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku daje możliwość zaspokojenia realizacji młodzieńczych marzeń ludziom w starszym wieku. W każdym wieku ludzie mogą poszerzać swoją wiedzę, dla starszych ludzi takie spędzanie czasu na wykładach sprawia bardzo dużą przyjemność cieszą się dowiadując się wielu nowych rzeczy nabywając nowych umiejętności. Wypełnianie wolnego czasu w sposób pożyteczny sprawia dodatkową satysfakcję. Na wykładach seniorzy dowiadują się dużo na temat utrzymania dobrego zdrowia, rozmawiają o kulturze i współczesnym świecie. Ludzie, którzy się uczą, są aktywne intelektualnie wolniej się starzeją.

Co po szkole średniej

Młody człowiek kończący szkołę średnią nie zależnie czy to jest liceum ogólnokształcące czy też technikum zawodowe ma możliwość na zakończenie szkoły zdać egzamin maturalny, który otwiera furtkę na studia wyższe. Od wyniku matury zależy czy dostaniemy się na dobrą uczelnię. Lata przebywania w szkole średniej trzeba odpowiednio wykorzystać, aby ten czas w przyszłości zaprocentował. Dobrze w czasie nauki w szkole średniej brać udział w różnych konkursach i olimpiadach, bowiem to na koniec szkoły da dodatkowe punkty, które mogą skutkować dostaniem się na wymarzone, stojące wysoko w rankingu studia. Po maturze jest bardzo szeroki wybór kierunków, które można wybrać. Politechniki są uczelniami, które dają wykształcenie stricte techniczne, które w obecnych czasach jest bardzo poszukiwane, ponieważ żyjemy w czasach nowych technologii. Na politechnice uczą się przyszli inżynierowie budownictwa, informatycy czy elektronicy. Na uniwersytecie natomiast uczą się przyszli nauczyciele, biologowie czy pracownicy społeczni, czyli absolwenci, którzy na zakończenie otrzymują tytuł magistra. Magistrowie, którzy decydują się na pozostanie na uczelni i z tym wiążą swoją przyszłość kształcą się nadal w określonej specjalizacji i w efekcie mogą uzyskać tytuł doktora.

Likwidacja wiejskich szkół – czy niezbędna

W okresie, kiedy w naszym kraju roczniki wyżowe zaczynały edukację szkolną, czyli od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w Polsce budowano bardzo dużo szkół – takie było zapotrzebowanie. Najwięcej szkół powstało na wsiach i w mniejszych miejscowościach, zatrudniano też kolejnych nauczycieli. Niestety od kilku już lat z roku na rok liczba dzieci uczęszczających do naszych szkół systematycznie zmniejsza się i nic nie zapowiada zmiany tendencji w tym zakresie. Nieuchronną konsekwencją jest likwidacja szkół, zwłaszcza tych małych, wiejskich, ich zamykanie, a jednocześnie przenoszenie dzieci, tych co uczęszczały jeszcze do tych szkół, do większych placówek. W ciągu ostatnich kilku lat zlikwidowano w ten sposób około 4 tysiące szkół, takie postępowanie gmin (od jakiegoś czasu to gminy maja za zadanie utrzymywanie szkół) wywołuje liczne protesty zarówno rodziców dzieci, które zostają przeniesione do innych szkół, jak też i nauczycieli z małych szkół, którzy w dużej mierze tracą w ten sposób pracę albo w nowych szkołach dostają mniejsze pensum. Jednak samorządy zamykanie szkół tłumaczą tym, że takie małe placówki są szalenie drogie w utrzymaniu.

Wypalenie zawodowe u nauczycieli – mit czy prawda

Praktycznie w każdym zawodzie doświadczenie zawodowe jest w cenie, na początku swojej kariery zawodowej, tuż po studiach czy po innej szkole absolwent musi dopiero w praktyce nauczyć się tak naprawdę pracy w danym zawodzie, dostosować swoje wiadomości teoretyczne, zdobyte podczas długich lat kształcenia, do realnych warunków, w jakich przyszło mu pracować. Jednak w niektórych zawodach zdobyte doświadczenie po wielu latach przestaje mieć tak wielką wartość, bowiem następuje zjawisko tak zwanego wypalenia zawodowego. Taka sytuacja ma miejsce dość często w dziedzinie edukacji, praktycznie wygląda to w ten sposób, że nauczyciel po kilkudziesięciu latach nieustannej pracy w zawodzie popada w rutynę, bo przecież jego praca polega na codziennym powtarzaniu przez całe lata tych samych regułek czy uczenie tego samego praktycznie materiału. Powoduje to po długim czasie pewien rodzaj zmęczenie, można określić to także mianem znudzenia. Dlatego też przedłużeniem nauczycielom wieku, kiedy mogą odchodzić na emerytury, jest jednak nieporozumieniem, nie służy to ani dzieciom uczącym się w szkołach pod kierunkiem takich nauczycieli, ani tez tym ostatnim, jednocześnie blokuje etaty dla młodych, energicznych i pełnych planów nauczycieli.