Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmuje się szeroko pojętą oświatą oraz wychowaniem. Główne zadania tego organu to: sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym i zawodowym, ustalanie programów, podręczników i środków dydaktycznych nauczania, opracowywanie egzaminów zewnętrznych, pomoc stypendialna dla uczniów, zatrudnianie nauczycieli, ich awanse i wynagrodzenia, a także polityka państwa dla młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma swoją siedzibę w Warszawie. Aktualnie posadę ministra edukacji narodowej pełni Joanna Kluzik – Rostkowska. Warto podkreślić, że wszystkie zmiany, jakie podejmuje się w tym ministerstwie wpływają wprost na to, w jaki sposób kształtuje się edukacja w Polsce. Dlatego zmiany związane z funkcjonowaniem tego organu są tak ważne. Ministerstwo Edukacji Narodowej stale podnosi swój poziom, co można zresztą było zobaczyć już od paru lat. A wszystko wskazuje na to, że nadal będą wdrażane pozytywne reformy określające państwową oświatę.