Archiwum z 20 sierpnia 2015

Czy po gimnazjum na pewno do liceum

Dziecko zaczyna naukę w szkole podstawowej, bardzo szybko przychodzi gimnazjum i przychodzi ta chwila, że dziecko musi podjąć decyzję co do dalszego kształcenia i jest to bardzo ważna decyzja, albowiem od tego zależy dalsze życie. Zły wybór szkoły może przysporzyć w przyszłości kłopotów, kiedy jako dziecko jako dorosły człowiek będzie musiał pracować w zawodzie, którego nie lubi. Czasami lepiej zamiast do liceum iść do technikum samochodowego, jeżeli na przykład dziecko pasjonuje się samochodami lub nauczyć się zawodu fryzjerki niż być nieszczęśliwym księgowym. Na prawdę można mieć bardzo dobry zawód, który sprawiać biedzie przyjemność a nie jest uzależniony od ukończenia studiów wyższych. Bowiem rzemieślnicy mają dużo większe szanse na to, aby wykonywać swój zawód a nie zasilać zastępy bezrobotnych. Liceum powinny wybierać osoby, które chcą dalej się kształcić na studiach wyższych, ponieważ liceum nie daje żadnego zawodu i jeżeli absolwent liceum nie chce iść na studia, po ukończeniu liceum, aby zdobyć jakiekolwiek kwalifikacje zawodowe trzeba ukończyć szkołę policealna bądź też dokształcać się na kursach zawodowych.

Uniwersytety Trzeciego Wieku sposobem na aktywizację

Żyjemy w czasach kiedy społeczeństwa zwłaszcza w krajach europejskich się starzeją. Przybywa ciągle ludzi w wieku poprodukcyjnym. W naszym kraju już około trzynastu procent naszego społeczeństwa to osoby starsze. To pokolenie w większości najwięcej straciło ze względu na brak możliwości edukacyjnych, bardzo często były to powody ekonomiczne, lecz również innych. Wśród bardzo wielu z nich nie zostały zaspokojone potrzeby samokształcenia i poszerzania wiedzy. Ludzie lubią się czuć potrzebni i być chętnie widzianym w jakieś części społeczeństwa. Powstanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku daje możliwość zaspokojenia realizacji młodzieńczych marzeń ludziom w starszym wieku. W każdym wieku ludzie mogą poszerzać swoją wiedzę, dla starszych ludzi takie spędzanie czasu na wykładach sprawia bardzo dużą przyjemność cieszą się dowiadując się wielu nowych rzeczy nabywając nowych umiejętności. Wypełnianie wolnego czasu w sposób pożyteczny sprawia dodatkową satysfakcję. Na wykładach seniorzy dowiadują się dużo na temat utrzymania dobrego zdrowia, rozmawiają o kulturze i współczesnym świecie. Ludzie, którzy się uczą, są aktywne intelektualnie wolniej się starzeją.

Co po szkole średniej

Młody człowiek kończący szkołę średnią nie zależnie czy to jest liceum ogólnokształcące czy też technikum zawodowe ma możliwość na zakończenie szkoły zdać egzamin maturalny, który otwiera furtkę na studia wyższe. Od wyniku matury zależy czy dostaniemy się na dobrą uczelnię. Lata przebywania w szkole średniej trzeba odpowiednio wykorzystać, aby ten czas w przyszłości zaprocentował. Dobrze w czasie nauki w szkole średniej brać udział w różnych konkursach i olimpiadach, bowiem to na koniec szkoły da dodatkowe punkty, które mogą skutkować dostaniem się na wymarzone, stojące wysoko w rankingu studia. Po maturze jest bardzo szeroki wybór kierunków, które można wybrać. Politechniki są uczelniami, które dają wykształcenie stricte techniczne, które w obecnych czasach jest bardzo poszukiwane, ponieważ żyjemy w czasach nowych technologii. Na politechnice uczą się przyszli inżynierowie budownictwa, informatycy czy elektronicy. Na uniwersytecie natomiast uczą się przyszli nauczyciele, biologowie czy pracownicy społeczni, czyli absolwenci, którzy na zakończenie otrzymują tytuł magistra. Magistrowie, którzy decydują się na pozostanie na uczelni i z tym wiążą swoją przyszłość kształcą się nadal w określonej specjalizacji i w efekcie mogą uzyskać tytuł doktora.

Likwidacja wiejskich szkół – czy niezbędna

W okresie, kiedy w naszym kraju roczniki wyżowe zaczynały edukację szkolną, czyli od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w Polsce budowano bardzo dużo szkół – takie było zapotrzebowanie. Najwięcej szkół powstało na wsiach i w mniejszych miejscowościach, zatrudniano też kolejnych nauczycieli. Niestety od kilku już lat z roku na rok liczba dzieci uczęszczających do naszych szkół systematycznie zmniejsza się i nic nie zapowiada zmiany tendencji w tym zakresie. Nieuchronną konsekwencją jest likwidacja szkół, zwłaszcza tych małych, wiejskich, ich zamykanie, a jednocześnie przenoszenie dzieci, tych co uczęszczały jeszcze do tych szkół, do większych placówek. W ciągu ostatnich kilku lat zlikwidowano w ten sposób około 4 tysiące szkół, takie postępowanie gmin (od jakiegoś czasu to gminy maja za zadanie utrzymywanie szkół) wywołuje liczne protesty zarówno rodziców dzieci, które zostają przeniesione do innych szkół, jak też i nauczycieli z małych szkół, którzy w dużej mierze tracą w ten sposób pracę albo w nowych szkołach dostają mniejsze pensum. Jednak samorządy zamykanie szkół tłumaczą tym, że takie małe placówki są szalenie drogie w utrzymaniu.

Wypalenie zawodowe u nauczycieli – mit czy prawda

Praktycznie w każdym zawodzie doświadczenie zawodowe jest w cenie, na początku swojej kariery zawodowej, tuż po studiach czy po innej szkole absolwent musi dopiero w praktyce nauczyć się tak naprawdę pracy w danym zawodzie, dostosować swoje wiadomości teoretyczne, zdobyte podczas długich lat kształcenia, do realnych warunków, w jakich przyszło mu pracować. Jednak w niektórych zawodach zdobyte doświadczenie po wielu latach przestaje mieć tak wielką wartość, bowiem następuje zjawisko tak zwanego wypalenia zawodowego. Taka sytuacja ma miejsce dość często w dziedzinie edukacji, praktycznie wygląda to w ten sposób, że nauczyciel po kilkudziesięciu latach nieustannej pracy w zawodzie popada w rutynę, bo przecież jego praca polega na codziennym powtarzaniu przez całe lata tych samych regułek czy uczenie tego samego praktycznie materiału. Powoduje to po długim czasie pewien rodzaj zmęczenie, można określić to także mianem znudzenia. Dlatego też przedłużeniem nauczycielom wieku, kiedy mogą odchodzić na emerytury, jest jednak nieporozumieniem, nie służy to ani dzieciom uczącym się w szkołach pod kierunkiem takich nauczycieli, ani tez tym ostatnim, jednocześnie blokuje etaty dla młodych, energicznych i pełnych planów nauczycieli.